Wat is het voordeel alle aard (VAA) voor bedrijfswagens?

Ik rijd met een bedrijfswagen die ik zowel voor de uitoefening van mijn beroep als voor privéverplaatsingen gebruik. Hoe word ik hierop belast?

Als u een bedrijfswagen heeft waarmee u zowel beroeps- als privéverplaatsingen (waaronder woon-werkverkeer) doet, geniet u een belastbaar voordeel. Uw werkgever vermeldt dat voordeel op uw loonfiche 281.10 of 281.20.

Het belastbaar voordeel wordt berekend op jaarbasis met de volgende formule:

Cataloguswaarde van het voertuig x ouderdomspercentage x 6/7 x CO2 -percentage

Het voordeel mag nooit minder bedragen dan 1.260 euro per jaar (inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017) of 1.280 euro per jaar (inkomsten 2017 - aanslagjaar 2018).

Als u een eigen bijdrage voor het privégebruik van uw bedrijfswagen betaalt aan uw werkgever, zal hij die bijdrage van het belastbaar voordeel aftrekken.

Opgelet!

Voor de volgende voertuigen kunnen wij geen voordeel van alle aard berekenen, vermits deze voertuigen niet opgenomen zijn in de databank:

voertuigen die voor de eerste maal als nieuw ingeschreven werden voor 2002

voertuigen die niet op de Belgische markt te koop worden aangeboden

Met welke elementen houdt men rekening om het voordeel alle aard te bepalen?

1) de cataloguswaarde en de leeftijd van het voertuig

De cataloguswaarde is de catalogusprijs van het voertuig in nieuwe staat bij verkoop aan een particulier, inclusief opties en werkelijk betaalde btw. Er wordt geen rekening gehouden met kortingen, verminderingen, rabats of restorno’s.

In de berekeningsformule wordt rekening gehouden met 6/7 van de cataloguswaarde.

Om de leeftijd van het voertuig te verrekenen, wordt de cataloguswaarde vermenigvuldigd met een percentage dat rekening houdt met de periode die is verstreken vanaf de datum van eerste inschrijving van het voertuig.

Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig (een begonnen maand telt voor een volledige maand)

Percentage waarmee de catalogus-waarde wordt vermenigvuldigd

van 0 tot 12 maanden

100%

van 13 tot 24 maanden

94%

van 25 tot 36 maanden

88%

van 37 tot 48 maanden

82%

van 49 tot 60 maanden

76%

vanaf 61 maanden

70%

2) de CO2-uitstoot van het voertuig

Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5%

voor een referentie- CO2- uitstoot van 107 g/km (voor het kalenderjaar 2016) of 105 g/km (voor het kalenderjaar 2017) voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor

voor een referentie- CO2-uitstoot van 89 g/km (voor het kalenderjaar 2016) of 87 g/km (voor het kalenderjaar 2017) voor voertuigen met een dieselmotor

Wanneer de uitstoot van uw bedrijfswagen hoger ligt dan de referentie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1% per CO2-gram vermeerderd, tot maximum 18%.

Wanneer de uitstoot van uw bedrijfswagen lager ligt dan de referentie-uitstoot wordt het basispercentage met 0,1% per CO2-gram verminderd, tot minimum 4%.

De voertuigen waarvoor geen gegevens over de CO2-uitstoot beschikbaar zijn bij de DIV (Directie voor Inschrijving van de Voertuigen) worden

  • als ze worden aangedreven door een benzine-, lpg- of aardgasmotor, gelijkgesteld met voertuigen met een CO2-uitstoot van 205 g/km
  • als ze worden aangedreven door een dieselmotor, gelijkgesteld met voertuigen met een CO2-uitstoot van 195 g/km
Naar het overzicht van de veelgestelde vragen

Blijf op de hoogte van onze acties